.

Yleiset toimitus- ja myyntiehdot

 1. Hinnat

  Lähetteissä, laskuissa, tilauksissa, tilausvahvistuksissa, tarjouksissa ja hinnastoissa annetut hinnat ovat arvonlisäverollisia hintoja vapaasti myyjän varastossa, ellei toisin ilmoiteta. Kaikki kotisivuillamme esiintyvät hinnat ovat aina arvonlisäverollisia.Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.Mikäli tulli-, rahti-, arvonlisävero- tai muissa toimitukseen liittyvissä yleisissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, myyjällä on oikeus muuttaa tavaran hintaa samassa suhteessa kuin kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.

 2. Valuuttaehto

  Mikäli hinnan lähtökohtana on ulkomaanvaluutta, hinta perustuu Suomen Pankin asianomaisen valuutan myyntikurssiin tarjouspäivänä, ellei muuta tarjouksessa määritellä. Mikäli valuuttakurssi muuttuu, on myyjällä oikeus muuttaa hintaa samassa suhteessa.

 3. Pakkaus

  Hinnastoissa ja luetteloissa mainitut hinnat tarkoittavat pakattua, toimitusvalmista tavaraa.

 4. Toimitusehto

  Toimitusehtona on vapaasti myyjän varastossa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

 5. Toimitusaika

  Ellei toimitusajasta ole erikseen sovittu, myyjä määrää toimitusajan. Toimitukset pyritään lähettämään työvuorokauden kuluessa tilauksesta, mikäli tilatut tuotteet ovat myyjän varastossa tilaushetkellä.Välimyyntiehto koskee tarjouksia heti varastosta, jolloin varastossa oleva tuote voidaan tarjouksen voimassaoloaikana myydä toiselle asiakkaalle.Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa (kauppalaki 34 §).

 6. Jälkitoimitukset

  Mikäli tuotetta ei ole tilaushetkellä myyjän varastossa, tuote jää jälkitoimitukseen, ellei tilauksen yhteydessä toisin sovita.

 7. Laskutusmyynti

  Laskulle osto edellyttää tilinavausta.Laskulle noudettaessa on tilauslomakkeen tai -numeron seurattava tilausta. Hakijan on todistettava henkilöllisyytensä pyydettäessä. Asiakkaan luottotiedot tarkistetaan poikkeuksetta.

 8. Maksuehto

  Maksuaika laskutusasiakkaille määräytyy alalla yleisesti noudatettavan maksuehdon 7 pv netto mukaan, ellei erikseen ole toisin sovittu. Maksuaika alkaa laskun päiväyksestä.Myyjä ei veloita pienlaskutuslisää, ellei asiakkaan kanssa ole erikseen muuta sovittu.Mahdolliset toimituskulut lisätään laskun loppusummaan. Pika- ja erikoistoimituksista suoritetaan kulujen mukainen lisäveloitus.

 9. Viivästyskorko

  Maksuajan ylityksestä myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa valtiovarainministeriön antaman, kulloinkin voimassa olevan suosituksen mukaisesti.

 10. Omistusoikeus

  Toimitettu tavara on myyjän omaisuutta, kunnes koko kauppasumma on maksettu. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavaran luovutus tapahtuu.

 11. Huomautukset

  Tavaran määrää tai lajia koskevat huomautukset on tehtävä 8 työpäivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

 12. Toimitussisällön tarkastaminen

  Ostaja on velvollinen tarkastamaan vastaanottamansa tuotteet. Myyjä ei vastaa toimitusvirheen seurauksena väärän tuotteen käyttöönotosta aiheutuneista vahingoista.

 13. Palautukset

  Tehty kauppa on sitova eikä myyjällä ole velvollisuutta hyväksyä palautusta, ellei siitä ole erikseen sovittu. Sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat otetaan takaisin ja hyvitetään ainoastaan sillä ehdolla, että myyjä on hyväksynyt palautuksen. Tällainen tavara voidaan ottaa takaisin ainoastaan, mikäli se on alkuperäispakkauksessa ja -kunnossa.Mikäli myyjä on hyväksynyt palautuksen, on sen yhteydessä mainittava ostajan nimi ja osoite, lähetteen tai laskun numero, palautuksen syy sekä henkilö, jonka kanssa palautuksesta on sovittu. Huoltoa ja takuuta koskevissa palautuksissa on lisäksi oltava mukana vikaselvitys. Puutteellisia palautuksia ei käsitellä.Palautukset on lähetettävä tavallisena postilähetyksenä rahti maksettuna. Myyjä ei hyvitä palautuksen toimituskuluja.
  Palautettavat tuotteet on pakattava erikseen esim. alkuperäiseen postituspakkaukseen. Itse tuotteissa tai tuotteen omassa pakkauksessa ei saa olla osoitetarroja tms. eli palautettava tuote pakkauksineen on oltava myyntikelpoinen.

 14. Takuu

  Myyjä sitoutuu antamaan toimittamilleen hierontatuoleille kahden vuoden ja pienemmille hierontalaitteille yhden vuoden takuun materiaalin ja valmistuksen osalta. Takuuaika alkaa tuotteen toimituspäivästä.Tuotteen takuukorjaukseen toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja palautuskulut myyjä. Takuuhuollot ja –korjaukset UTEC Oy:n kautta ellei toisin sovita.Takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tuotteille myyjä myöntää uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tuotteen takuukauden päättymiseen saakka.

 15. Hinta- ja tekniset tiedot

  Selosteissa, kuvissa, kiertokirjeissä, piirustuksissa, luetteloissa ja hinnastoissa esitetyt hinta-, mitta-, paino- ja suorituskykytiedot sekä muut teknistä ja muita yksityiskohtia sisältävät tiedot on annettu sitoumuksetta, ellei tarjouksessa niihin nimenomaan viitata.Edellä mainittujen tietojen saaja ei saa ilman luovuttajan suostumusta käyttää, jäljentää, monistaa, luovuttaa tai muulla tavoin antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.

 16. Noudattaminen

  Tilauksen yhteydessä ostaja sitoutuu noudattamaan myyjän toimitusehtoja.

 

Paytrail maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.