.

Üldised tarne- ja müügitingimused (UTEC Oy, 10.12.2012)

 1. Hinnad
  Saadetites, arvetes, tellimustes, tellimuskinnitustes, pakkumistes ja hinnakirjades olevad näidatud hinnad on koos käibemaksuga vabalt müüja laos, või kui ei ole teisiti märgitud. Kõik koduleheküljel näidatud hinnad on koos käibemaksuga.

  Me jätame endale õiguse muuta hindu ilma etteteatamata.

  Kui tolli-, käibemaksu-, või muudes kauba tarnes liituvates üldistes maksudes toimuvad muudatused ennem tarnepäeva, siis on müüjal õigus muuta kauba hinda samavõrra, kui on muutunud hinnad või maksud mõjutanud kauba hinda.
 2. Valuuta
  Kui hinna lähtekoht on välisvaluuta, siis hind põhineb Soome Panga vastavatele valuuta müügikurssidele pakkumispäeval, või kui ei ole teisiti märgitud. Kui valuutakurss muutub, siis on müüjal õigus muuta ka samavõrra hindu.
 3. Pakendamine
  Hinnakirjades ja kataloogides näidatud hinnad tähendavad pakendatud, tarnevalmis kaupa.
 4. Tarnetingimus
  Tarnetingimus on vabalt müüja laos, või kui ei ole teisiti märgitud.
 5. Tarneaeg
  Kui tarneajaks ei ole erikokkulepet, siis müüja määrab ise tarneaja. Kaup saadetakse teele kliendile tellimuste järjekorras tööpäeva jooksul, kui tellitud tooted on tellimishetkel müüja laos.

  Vahemüügitingimust kohaldatakse pakkumistele kohe laost, millal laos olev toode võib pakkumise kehtivuse jooksul müüa teisele kliendile.

  Kui kauba valmistaja või isik, kellelt müüja kauba hangib, ei ole täitnud lepingut ja müüjal kauba tarne selletõttu hilineb, siis ei ole müüja kohustatud kompenseerima ostjale sellest võinud tekkida kulusid (Soome äriseadus 34 §).
 6. Järeltarned.
  Kui toodet ei ole tellimishetkel müüja laos, siis toode jääb järeltarnesse, või kui ei ole teisti kokkulepitud.
 7. Arveldusmüük
  Arveldusmüük eeldab arvelduskonto avamist.

  Arveldusmüügil järgib tellimisleht ja –number tellimust. Taotleja peab nõudel esitama isikut tõendava dokumendi. Eranditult kontrollitakse kliendi krediidiajalugu.
 8. Maksetingimus
  Maksetähtaeg on arveldusmüügi kliendile 7 päeva neto, või kui ei ole teisiti kokkulepitud. Maksetähtaega alustatakse lugema arve esitamise päevast.

  Müüja ei võta tasu väikearvelisast, või kui ei ole teisiti kokkulepitud.

  Võimalikud tarnekulud lisatakse arve lõppsummale. Kiir- ja eritarnetel lisatakse antud kuludele vastav lisatasu.
 9. Viivis
  Müüjal on õigus maksetähtaja hilinemisel ja  ületamisel küsida viivist vastavalt (Soome) rahandusministeeriumi poolt antud soovitusele.
 10. Omandiõigus
  Tarnitud kaup on müüja omanduses niikaua, kuni kauba hind on täielikult tasutud. Kauba vastutusrisk läheb ostjale kauba üleandmisel.
 11. Märkused
  Kauba koguse või liigi kohta käivad märkused on kohustuslik teha 8 tööpäeva jooksul pärast kauba vastuvõtmisest.
 12. Saadetise sisu kontrollimine
  Ostja on kohustatud kontrollima vastuvõetud tooted. Müüja ei vastuta tarnevigade tõttu vale toote kasutamisel tekkinud kahju eest.
 13. Tagastamised
  Kaubatehing on siduv ja müüjal ei ole kohustust aktsepteerida kauba tagastust, või kui ei ole teisiti kokkulepitud. Kokkuleppe alusel tarnitud kaup võetakse tagasi ja makstakse raha antud kauba eest tagasi ainult niisugusel tingimusel, kui müüja on heakskiitnud tagastuse. Niisugune kaup võetakse tagasi ainult siis, kui see on originaalpakendis ja –seisukorras.

  Kui müüja on heakskiitnud tagastuse, siis teavitab ostja oma nime ja aadressi, saadetise või arve numbri, tagastuse põhjuse ja isiku, kellega on tagastus kokkulepitud. Hoolduse- ja garantiitagastustel peab olema lisaks veaselgitus. Puudulikke tagastusi ei käsitleta.

  Tagastatud kaup saadetakse tavapostiga, mille saatekulud maksab ostja. Müüja ei hüvita tagastuskauba tarnekulusid. Tagastavad tooted on pakendatud eraldi näiteks originaalpostipakki.Tagastavas tootes või toote omas pakendis ei tohi olla aadressikleebiseid,  jne, tagastatud toode pakendatult peab olema müügikõlblik. 
 14. Garantii
  Müüja annab tarnitud toodetele 1- aastase garantii materjalidele ja valmistusele. Garantiiaeg algab toote tarnepäevast.

  Toote garantiiremondi tarnekulud maksab ostja ja tagastuskulud maksab müüja. Garantiihooldused ja –remondid teostab Utec Oy, või kui ei ole teisiti kokkulepitud.

  Garantii alusel parandatud või asendatud toodetele annab müüja uue garantiiaja, kuid see kehtib ainult  kuni originaaltoote garantiiaja lõpuni.
 15. Hinna- ja tehnilised andmed
  Märgistel, piltidel, ringkirjades, joonistel, kataloogides ja hinnakirjades sätestatud hinna, mõõtme, kaalu ja jõudluse andmed, samuti muid tehnilisi ja muid üksikasju hõlmavat teavet antakse ilma siduva kohustuseta, väljaarvatud, kui pakkumises spetsiaalselt neile viidetakse.

  Eespool kirjeldatud teabe saaja ei tohi ilma müüja nõusolekuta kasutada, kopeerida, reprodutseerida, üleanda või muul viisil avaldada neid kolmandatele isikutele.
 16. Nõuetele vastavus
  Ostja nõustub järgima kauba tellimisel müüja tarnetingimusi.

 

Paytrail makseteenuse osutaja

Makseteenuse osutajana ja makseteenuse pakkujana tegutseb Paytrail Oy (2122839-7) koostöös Soome pankadega ja krediidiasutustega. Paytrail Oy kuvatakse makse saajana selgituses või kaardimakse arvel ning ta edastab selle makse kaupmehele. Paytrail Oy- l on makseasutuse tegevusluba. Reklamatsioonide korral palun võtke kontakti esmalt makseteenuse osutajaga:

Paytrail Oy, ettevõtte registreerimise ja VAT- number: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä, Finland
Telefon: +358 207 181830
www.paytrail.com